Közös fejlesztés és adventi kampány
nov 21
2012
A közös fejlesztésekről és az adventi kampányról volt szó a Kárpát-medencei Református Rádiótanács keddi ülésén. A  református rádiókban adventben minden nap a várakozásra hangoló üzenetet hallhatnak. A gondolatokat felvidéki, erdélyi, királyhágómelléki, tiszáninneni, tiszántúli és kárpátaljai gyülekezeti tagok valamint lelkipásztorok mondják.
Idén is gyűjtünk kék vödrökbe
nov 19
2012
Már várja az adományokat a Kék Vödrökbe a Magyar Református Szeretetszolgálat és a Magyarországi Dorcas Segélyszervezet. Idén rászoruló nagycsaládosokat segítenek az adományokkal. A gyűjtés november végéig tart.
Munkanélküliek képzése
nov 19
2012
Szociális feladatok ellátására szervez képzést munkanélküliek számára a Pátrohai Református Egyházközség európai uniós támogatással - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei település lelkésze.
460 éves a békési református gimnázium
nov 18
2012
November 8-án, csütörtökön ünnepi istentisztelet keretében kezdődött a békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium alapításának 460. évére szervezett ünnepségsorozat. Katona Gyula intézményvezető lelkész, esperes emlékezést indító gondolatait Kovács Dániel igazgató úr múltat és őseinket méltató szavai követték. Városunk polgármestere, Izsó Gábor köszöntője után iskolánk tanárai és diákjai verses-zenés irodalmi műsorral szolgáltak.
Új hittanoktatási kerettantervet fogadott el a Zsinat
nov 16
2012
A kerettanterv szabályozza a hittanoktatás rendjét és tartalmát a Magyarországi Református Egyházban. A kerettanterv az elmúlt évek hittanoktatási tapasztalatai alapján új pedagógia és tartalmi megközelítésben szabályozza a tanítás tematikáját és modul rendszerű megoldással ad útmutatást a hitoktatást végzőknek.
Történelmi pillanat
nov 16
2012
Része lett egyházunknak a koreai gyülekezet, készül a Jövőkép-bizottság cselekvési terve. Az MRE Zsinata november 15-én elfogadta a Heidelbergi Káté új fordítású szövegét, hozzájárult a Kárpát-medencei közös Zsinat összehívásához valamint foglalkozott a lelkészek válásával is az ülésszak második napján.
Vallási adatok vizsgálata
nov 15
2012
Annak ellenére romlott a reformátusok aránya 120 év alatt, hogy jobbára Trianon és 2000 között a határon túlról áttelepedett 270 000 református. 2001 és 2009 között a határon túlról áttelepedett 65 000 református. Kevesebb a kivándorlás. Kevesebb a disszidálás. Református megyékben nagyobb a születések száma – írja Riskó János. A lelkipásztor a „Szabolcs, Bereg, (Bihar, Abaúj, Zemplén) kivételesen jó lelkületét tükröző vallási adatainak vizsgálata, és a „másik” protestáns” című előadásában az okokat is magyarázza: minderre más feleletet kell keresni: nem demográfiait, mert az csak manifesztálja az igazi okokat, hanem lelkületit. Kapcsolatot találtak a vallásosság és a mentális egészség között.
A gyülekezetek és intézmények vezetése
nov 14
2012
A gyülekezetek és egyházi intézmények vezetéséről szólt Debrecenben a Lelkésztovábbképző Intézet három napos kurzusa, november 12-14. között. A vezető előadó Alfred Jäger svájci nyugalmazott egyetemi tanár volt, aki a debreceni református egyetem díszdoktora. A továbbképzésre több mint harmincan jelentkeztek, érkeztek Erdélyből, Tiszáninnenről, Tiszántúlról és Dunamellékről is. Nemcsak reformátusok és lelkipásztorok vettek részt a találkozón, az evangélikusok is érdeklődtek valamint a nem lelkészi végzettségűek is.
Ebédet kaptak a hajléktalanok Debrecenben
nov 12
2012
Ebédet osztottak a hajléktalanoknak a debreceni református nappali melegedő munkatársai szombaton több helyszínen.
Az elmúlt nyolc év
nov 11
2012
November 11-én, vasárnap délután 2 órakor hálaadó ünnepi istentiszteletre telt meg zsúfolásig a tuzséri református templom. A gyülekezet az elmúlt nyolc esztendő felújítási munkálataiért adott hálát, melyet egy új orgona felavatása koronázott meg.