Hereditas Nostra – Örökségünk
2017. december 01.

2017. december 3-án mutatják be először a debreceni Református Nagytemplomban a Hereditas Nostra (Örökségünk) című zsoltárkantátát. A zenemű a Tiszántúli Református Egyházkerület felkérésére, a reformáció ötszázadik évfordulója alkalmából készült. Mike Ádám zeneszerző és Fekete Dániel szövegíró szerzőpáros közös munkáját dicséri az elkészült alkotás. Mike Ádám zeneszerző, és Fekete Dániel zeneszerző-szövegíró több mint tíz éve dolgoznak együtt. A közös munkáról, a darab felépítéséről és a személyes élményeikről kérdeztük őket.

Hogyan fogadták a felkérést a zenemű a megírására?

Mike Ádám: Igen nagy megtiszteltetésnek vettük, azonnal elkezdtünk vele foglalkozni. Ahogy elkészült a szövegkönyv, kezdődhetett is a zene megírása.

Fekete Dániel: A szövegkönyv megírásában nagy segítségünkre volt Győri L. János irodalomtörténész. A Református identitás és a magyar irodalom című könyvének egy tanulmánya - Az Izrael és a magyar nép történetének párhuzama a XVI-XVII. századi prédikátori irodalomban - jelentette számunkra az alapot. Így indultunk el.

Hogyan láttak neki a munkának? Miben volt más a munkafolyamat kezdete, mint egyéb zeneművek esetében?

Mike Ádám: Egy klasszikus zenei műnél általában előbb a szövegkönyv készül el, és erre íródik rá a zene. A szövegkönyv elkészülte után egyeztettünk a zenemű felépítéséről, és a szöveget több zsoltárparafrázissal és prózával is kiegészítettük. Egy korszakokon átívelő történet született.

Fekete Dániel: Az az irodalomtörténeti érdekessége a műnek, hogy az 1500-as évekbeli magyar reformátor íróknak és költőknek a szövegeit is felhasználtuk, ezen kívül – ahogy haladunk tovább a történelem folyamán - megjelennek benne olyan ismert költők művei mint Kölcsey Ferenc, Petőfi Sándor, Arany János és Dsida Jenő. A prózai részek – amelyeket egy narrátor mond el – egyfajta útmutatást adnak a közönségnek és összetartják a művet. Minden egység végén megjelenik egy összegző zsoltárparafrázis, amelyek az eredeti dallamra, új szöveggel készültek.

 alt
 Fekete Dániel és Mike Ádám

Hogyan épül fel a darab? Miről szól?

Fekete Dániel: Történelmen átívelő darabról van szó, megjelennek benne a magyar történelem emblematikus eseményei és korszakai: a reformáció, a török hódoltság, az erdélyi fejedelemség, az 1848/49-es forradalom és Trianon. Ezek sokszor borús képet festenek a magyarság sorsáról, de igyekeztünk mind a szöveggel, mind a zenével feloldást és kiutat mutatni. A magyar történelem folyamán is megmutatkozott az, hogy Isten szerető Isten, és az összefogásra áldását adja. A reformáció jubileumi esztendejében szerettünk volna arra támaszkodni, hogy ha el is vész egy forradalom, az eszme, és az összefogás megmarad, és ebből tudunk – a mai napig is – feltöltekezni és erőt meríteni.

Mike Ádám: A zenemű húsz tételes, és sokrétű feldolgozását adja annak az ötszáz évnek, amelynek idén ünnepeljük jubileumát. Öt évszázad és öt nagy zenei egység, aminek a zenei megfogalmazása és szövegválogatása is átíveli a történelmi korszakokat.

A szövegkönyvet látva azonnal tudtam azt, hogy ez egy olyan oratorikus mű lesz, ami a bach-i hagyományokra épül. A protestantizmus kulcsfontosságú zsoltárait is beépítettük: a 42., a 90. és a 150. zsoltárt, valamint a 390. és az 511. dicséretet is. Ezek az egyes egységek végén konklúzióként jelennek meg. A narrátor a cselekmény előremozdításáért felel - a régi korok zenei hagyományában ez a recitativo, vagy ha Bachról beszéltünk az előbb, az evangélista szerep. Az ária egy-egy érzelemnek a részletesebb, elmélyültebb kibontása.

Kiknek az előadásában hallhatjuk a darabot?

Mike Ádám: Több kórus is közreműködik az előadásban. A Canticum Novum Kamarakórus Török Ágnes vezetésével, a Modus Novus Kamarakórus Végh Mónika vezetésével, a Canto Armico Énekegyüttes Zsengellér Tibor vezetésével, a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola Kicsinyek Kórusa Vad Péter vezetésével. A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának Szimfonikus Zenekara is közreműködik. Sándor Eszter lesz a szoprán, Antóni Norbert a bariton szólista, Sipos Ferenc a narrátor, Sárosi Dániel pedig orgonán működik közre. Bolyky Zoltán vezényel.

 alt