„Tudom sok a gond és a baj...mégis szeressétek, szeressétek e drága házat!” – hálaadó istentisztelet Nyírábrányban
2017. július 06.

A nyírábrányi református templom építésének nyolcvan éves évfordulója alkalmából tartottak hálaadó istentiszteletet július 2-án vasárnap. Megtelt az isten háza az ünnepi alkalmon. A nyírábrányi gyülekezet mellett a nyíracsádi és a fülöpi egyházközségekből is érkeztek gyülekezeti tagok az istentiszteletre.

alt

Szabadi Árpád, a Hajdúvidéki Református Egyházmegye esperese az aznapra kijelölt ige alapján hirdette az evangéliumot, az Apostolok cselekedeteiből. Az esperes elmodta: minden közösségnek, minden gyülekezetnek kell egy méltó hely az evangélium hirdetésére, hallgatására, mert csak ezáltal épülhet mind a közösség, mind az egyén. A nyírábrányi gyülekezet hálás lehet őseinek és büszke lehet elődeire, hogy ilyen templomot emeltek az Úrnak. Szabadi Árpád igehirdetésében kiemelte, a gyülekezetnek meg kell őriznie, amit elődeik felépítettek: temlpomot, és közösséget egyaránt. Mint mondta, nem szabad a kor elénk állított nehézségei mögé bújni, akkor sem volt könnyebb, de hittel minden akadály legyőzhető. Az esperes az ábrányi gyülekezet szívére helyezte, hogy minden helyzet az épülést, a fejlődést segíti elő, ha Isten támogatását kérjük.

alt

Az igehirdetés után Komor Csaba, a gyülekezet lelkipásztora ünnepi köszöntőjében beszélt az ötszáz éves reformáció jelentőségéről, összekapcsolva azt a nyírábrányi gyülekezet történelmével. A lelkipásztor elmondta, kevesen ugyan, de még ma is vannak olyan gyülekezeti tagok, akik emlékeznek gyermekkorukból, hogyan szállították az építőanyagot szekereken a vasútállomásról a jelenlegi templom helyére. Fontosak ezek az „emlékkövek” és fontos az is, hogy ma is élő hittel, akarattal és lélekből jövő imával épüljön és erősödjön a gyülekezet, hogy újabb nyolcvan vagy száz év múlva ne csak egy letűnt idő mementójaként álljon a nyírábrányi református templom.

 alt 

Torda János, a gyülekezet gondoka saját, és a gyülekezeti tagok emlékeinek segítségével elevenítette fel a Nyírábrányi Református Egyházközség történetét. A gondnoki köszöntő végén Komor Csaba lelkipásztor átvette új, erre az alkalomra készült palástját, amit Vajta Ferencné adományából készített Kiss Árpádné debreceni palástkészítő.

 alt 

Ezt követően a gyülekezet nevében Komor Csaba lelkipásztor megköszönte Szabadi Árpád esperesnek a szolgálatot, Nyíri Béla polgármesternek, hogy a település vezetése reflektorokat szereltetett fel, aminek köszönhetően már éjszaka is fényben úszik a templom. A lelkipásztor köszönetet mondott Vajta Ferencének, aki a palást mellet új szőnyegekre is pénzt adományozott, és Antalné Bertalan Katalinnak, az új ülőpárnák megvarrásáért.

 alt 

Az istentisztelet a templomban a Himnusz és a Székely Himnusz eléneklésével zárult, majd a művelődési központban szeretetvendégséggel ért véget az ünnepi alkalom.                 

Komorné Csernáth Erzsébet