Kápolnaszentelés Tiszaszentimrén
2017. március 20.
Annyi mindenért lehetünk hálásak az Úrnak. Az elmúlt években olyan sok féle módon, olyan sok mindenben mutatta meg rajtunk kegyelmét. S most újra. 
 
Amikor Nyugatról azt halljuk, hogy templomokat zárnak be, bontanak le vagy alakítanak át, hogy világi funkciókat töltsenek be, akkor különös kegyelemként éljük meg azt, hogy itt, a „mi kis Tiszaszentimrénken” kápolnát építhettünk, s azt hálát adva az Istennek, felszentelhettük.
 
alt
 
Ezért választottuk meghívónkra a 138. zsoltár 2. versét: „Leborulok szent templomodban, és magasztalom nevedet hűséges szeretetedért, mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet.” 
 
alt
 
2017. március 17-én, délelőtt 10 órai kezdettel tartottuk meg a tiszaszentimrei Samu Kastélyban található Református Idősek Otthona részeként most épült kápolnában hálaadó istentiszteletünket, melyen Főtiszteletű Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke a 46. zsoltár alapján hirdette Istenünk igéjét, valamint Salamon imádságával szentelte fel az épületet.
 
 alt 
 
alt
 
Az ünnepi alkalmon jelen volt a hollandiai Bussum város református gyülekezeteinek diakóniai bizottságából hat testvérünk, akik azokat az adományozókat képviselték, akik jóvoltából megépülhetett a kápolna, mely a Reformáció 500. évfordulója alkalmából a Kálvin Kápolna nevet kapta, s melyben helyet kapott néhány ólomüveg ablak, amelyek egy lebontott német evangélikus templomból kerültek ki.
 
alt
 
 alt 
 
Köszöntőt mondott, s köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik valamilyen formában részesei voltak a kápolna felépülésének Fodor-Csipes Anikó, a Tiszaszentimrei Református Egyházközség lelkésze, majd köszöntőt mondott Kovács Sándor, a JNSZ megyei Közgyűlés elnöke, Beszterczey András, a Nagykunsági Egyházmegye esperese, Dr. Koczok Sándorné, alpolgármester. A köszöntők után a holland testvérek adták át további ajándékukat, egy gyönyörű úrvacsorai készletet. Az alkalmat Fűtő Tiborné, egykori gondnokasszony verses bizonyságtétele és a helyi Református Idősek Klubja tagjainak, vezetőjének énekszolgálata zárta. 
 
Hisszük azt, hogy mind az Otthonban lakó időseink, mind az ott dolgozók megtalálják majd a kápolnában azt a békességet, mely Isten házában vár mindenkire, aki Őt keresve, tiszta szívvel közeledik Felé. 
 
Fodor-Csipes Anikó
lelkipásztor
 
Fotók: Barcza János