Hirdesd az Igét Clevelandben
2017. augusztus 08.

Ft. dr. Krasznai Csabát, a Kálvin Zsinat püspökét, a clevelandi Első Magyar Református Templom lelkészét a gyülekezet megalakulásáról, alkalmairól, a kulturális különbségekről, a fiatalabb generációk megszólíthatóságáról és a hagyományőrzésről kérdeztük.

Mikor és hogyan alakult meg a gyülekezet?

Az Első Magyar Református Egyház 1891. május 3-án alakult Clevelandben, és mint ahogy a nevében is benne van, az első magyar református gyülekezetként alapították meg az Egyesült Államokban. Nt. Jurányi Gusztáv munkássága alatt vásárolt a gyülekezet telket és kezdte el építeni az első templomot. A gyülekezet gyorsan növekedett, és hamarosan az egyik legnagyobb létszámú közösséggé nőtt. 1949-ben négyezer ember részvételével ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg az új katedrális kapuit Ft. dr. Szabó István. Az 1956-os kivándorló hullám felduzzasztotta az egyébként sem kicsi egyháztagságot.

Az Egyesült Államok legnagyobb magyar közössége Clevelandben telepedett le. A Buckeye utcát és egész környékét a „kis Budapest" vagy a „kis Debrecen” elnevezéssel illették. A gyülekezet fennmaradásának egyik titka abban rejlett, hogy haladni tudtak az idővel és alkalmazkodtak a megváltozott körülményekhez. Bár fájdalmas és nehéz döntés volt a katedrális épületének eladása, mégis szükséges lépés volt. Ahogy a magyarok elköltöztek a belvárosból és kertvárosokban telepedtek le, úgy keresett új helyet magának a református gyülekezet is. Fennállásának századik évfordulóját az egyháztagok már az új, modern, ma is otthont adó épületben ünnepelték. A fennmaradást elősegítő másik titok az egységesség volt, és az, hogy nem változtatták gyakran a lelkipásztor személyét. A gyülekezet nagy örömére szolgált, hogy a tavaly ünnepelt 125 éves évfordulót az egyház tizenegyedik lelkipásztorának, dr. Krasznai Csaba püspök vezetésével ünnepelték.

Mennyire voltak nyitottak a kint élő magyarok a vallásra?

A kivándorlók első hulláma éhezett a lelki táplálékra. Bár sokuknak még saját házuk sem volt és nem telepedtek le véglegesen, mégis fontosnak látták, hogy először Istennek építsenek templomot. Bőkezű adakozásukból, kitartó munkájuk által Cleveland belvárosában ma is láthatóak a különböző felekezetek, nemcsak a református, de a presbiteriánus, katolikus, lutheránus templomok gyönyörű épületei.

 alt 

Milyen ütemben érkeztek magyar testvéreink Clevelandbe?

A legnagyobb kivándorlások az 1800-as évek végén, valamint az 1900-as évek elején és közepén voltak.  Az Európai Unióban történt változások, amelyek megkönnyítették az ottani munkavállalást, nagymértékben csökkentették az amerikai földrészen való letelepedést.

Hogyan találtak, találnak rá a gyülekezetre?

Természetesen elsősorban meghívások alapján és rokoni kötődéseken keresztül. Egy-egy esküvő, keresztelő, temetés alkalmával visszajönnek a régebbi tagok is. De a gyülekezeti alkalmak hirdetése kiemelt fontosságú. Az internet jó barátunk ebben. A weboldalunk, a www.firsthunrefchurch.org naprakészen tartalmazza a programjainkat és elérhetőségeinket. Ezen keresztül kommunikálunk a tagjainkkal, illetve bárki könnyebben megtalálhat bennünket. Emellett a negyedéves hírleveleinken keresztül is igyekszünk hirdetni szolgálati alkalmainkat és rendezvényeinket. Mégis azt tapasztaljuk, hogy új embereket a leghatékonyabban személyes meghívással tudunk bevonzani. Sokkal könnyebb úgy bekapcsolódni a közösség életébe, részt venni bármelyik programon, ha már van ismerős, barát, családtag a gyülekezetben.

 alt 

Milyen gyülekezeti alkalmak, programok vannak?

A hét legfontosabb alkalma természetesen a vasárnapi Istentisztelet, reggel fél tízkor a magyar nyelvű, majd tizenegy órakor az angol nyelvű istentisztelet. Különleges alkalmakkor összevont magyar-angol istentiszteletet tartunk, ilyenkor fordítással oldjuk meg az alkalmat. Havonta egyszer pedig – eltérve a hagyományos istentiszteleti rendtől –, új dicsőítő énekekkel, személyes imádságokkal kiegészített szolgálatot végzünk.

Hétközben természetesen van több programunk is, mint a bibliaórák, imaalkalmak, filmvetítések.  A személyes lelkigondozásra nagy hangsúlyt fektetünk, ezek természetesen bizalmasan kezelt találkozók és tanácsadások.

Minden hónapban egyszer ebéd van a templomunknál – a Bethlen nagytermünkben –, mely alkalmaknak nemcsak az anyagi támogatás megteremtése, hanem a közösségépítés is a célja.  

 alt 

Hogyan tartják a különböző egyházi ünnepeket? Mennyiben tudják a magyar hagyományokat követni?

Gyülekezetünk az elmúlt immár 126 év során megtartotta a magyar egyházi és állami ünnepeket, kiegészítve az amerikai ünnepekkel, hagyományokkal. Mivel nagyon fontos számunkra a másod-, illetve harmadgeneráció is, vagy azok is, akiknek egyáltalán nincsenek magyar gyökereik, de csatlakoztak hozzánk az elmúlt évek során, igyekszünk bölcsen és szeretettel ötvözni a két kultúra adta lehetőségeket, feladatokat. A tagjaink örömmel vesznek részt ezeken a különleges ünnepi alkalmakon és tiszteletben tartják egymás hagyományait.

Hogyan tudják ezeket a hagyományokat átadni a fiatalabb generációnak? Mennyiben nehéz az ő megszólításuk?

Ebben az esetben a fiatalabb generációt három csoportba sorolhatjuk. Vannak a gyülekezetben megkeresztelt gyerekek és azok, akik már kicsi koruktól részt vettek a gyülekezet életében, valamint a tinédzser korú fiatalok. Az ő részükre két fontos programot biztosítunk: a vasárnapi iskolát, vagy a nagyobbaknak az ifjúsági órát, és a Nebuló Magyar Iskolát. Elsőben a bibliaismeret, lelki növekedés, imádkozás, dicsőítő énekek tanulása az elsődleges. A magyar iskolában pedig magyarul tanulnak olvasni, írni a gyerekek. A Nebuló Magyar Iskola Ohio állam által hivatalosan bejegyzett iskola, ahol a cél nem a magyar iskolai tananyag oktatása, hanem egy átfogó kulturális nevelés, magyar irodalomból és nyelvtanból, illetve történelemből és földrajzból.

alt

A fiatalabb generáció másik csoportját a másod-, illetve harmadgenerációs magyarok alkotják, akik talán már nem beszélik a nyelvet, de itt lettek megkeresztelve, magyar családból választottak férjet-feleséget, és lelki otthonuknak tekintik a gyülekezetünket. Részt vesznek a magyar ünnepségeken, örömmel öltöznek fel magyar népviseletbe az évente tartandó Szüreti Bálra, és vállalják a magyarságukat. Sajnos nagy a lemorzsolódás, ha egy-egy idősebb családtag meghal, ilyenkor gyakran váltanak át egy hozzájuk közelebb eső gyülekezetre, vagy a házastársuk családjának a hagyományaira. De a szemléletünk az, hogy ennek a csoportnak a megléte és növekedése nélkül nincs jövője a gyülekezetnek. Hiszen már a mi gyerekeink, a vasárnapi iskolások nagy része is ebbe a csoportba tartozik.

A harmadik csoportot a folyamatosan változó, a templomot átmeneti segélyhelynek tekintő újonnan kivándorló magyarok alkotják. Az ő megszólításuk a legnehezebb, mert nehezen telepszenek le egy helyen. Egy ideig járnak gyülekezetbe, de egy idő után sajnos elmaradoznak.

A legnagyobb kihívás számunkra, hogy ennek a három csoportnak olyan programokat, lelki támogatást nyújtsunk, amiben mindenki megtalálja, amit keres és közben egységes gyülekezetet alkossunk.

 alt 

Hogyan tartják a kapcsolatot a többi amerikai magyar gyülekezettel, vannak-e esetleg közös programok?

Gyülekezetünk hivatalosan az amerikai Kálvin Zsinat Egyházkerület része, így a többi – ehhez az egyháztesthez tartozó – református gyülekezettel is szorosabb kapcsolatot tartunk. Részt veszünk egymás programjain, egyházi ünnepségein.  Az egyik kiemelkedő közös programunk a zsinat éves konferenciája, amit eddig minden májusban, idéntől pedig minden második évben Pennsylvánia államban, Ligonier-ben tartunk. Itt található a magyar gyülekezetek által támogatott és felépített hatalmas idősek otthona, a Bethlen Otthon.

Emellett évente megrendezésre kerül az amerikai Nemzeti Imádság Nap, amikor a helyi gyülekezetek összefogva egy programot készítenek, és mi, lelkészek különböző témákban tanításokkal készülünk és a résztvevőket imában vezetjük.

Az egyik legnagyobb esemény az idén a Reformáció 500. évfordulójának közös ünneplése volt június 7-9. között Niagara Falls-on, Kanadában, amit Nt. Vass Zoltán (Kanadai Reformátusok), Ft.  dr. Krasznai Csaba (Kálvin Zsinat) és Ft. Varga Ferenc (Amerikai Magyar Református Egyház) az észak-amerikai protestáns gyülekezetek teljes bevonásával szervezett.

Milyen kihívásokkal találkoznak a mindennapjaikban a gyülekezet tagjai magyar reformátusként Amerikában?

Ebben a kérdésben benne is van a válasz megfogalmazása. Gyakran ott kezdődik egy beszélgetés, hogy elmagyarázzuk, mi is az a református felekezet, aztán elbeszélgetünk arról, hogy kinek van vagy éppen nincs semmilyen magyar gyökere. A gyülekezet tagjainak elsősorban azt kellett felismernie, mi az a plusz, vagy extra, amit mi hozzá tudunk adni az itt élők életéhez, ahol templom templomot ér. Fel kellett ismerni, hogyan tudjuk ötvözni a magyar és amerikai kultúrát, illetve ezen keresztül is kifejezni a hitünket. Amikor ezeken túl vagyunk, akkor van lehetőségünk arra, hogy minden másról elbeszélgessünk, programot, lelkigondozást ajánljunk. A gyülekezet kicsit több mint huszonöt éve adta el a régi épületet és épített egy modern templomot Cleveland külvárosi részében. Nagyon sok munka és a város vezetőivel való jó kapcsolat ápolása által egyházunk mára megbecsült és jól ismert tagja lett a helyi életnek, az egyik kulcspontja a Walton Hills-ben zajló eseményeknek.


Pálóczi Alexandra és Szirák Sára

Fotók: firsthunrefchurch.org