Hálaadó Istentisztelet Tiszalökön
2017. november 06.

2017. utolsó októberi vasárnapjának délutánján Tiszalök Város Önkormányzatával közösen szervezett Bocskai Emlékünnepségre és Hálaadó Istentiszteletre érkeztek a református templomba a meghívott vendégek, a tiszalöki református gyülekezet tagjai, és a város lakosai.

Ebben az évben több esemény is okot adott a közös ünneplésre.

alt

A hagyományoknak megfelelően megemlékeztek arról, hogy Bocskai István – későbbi erdélyi fejedelem – 1604. október 26. és november 7. között Tiszalökön táborozott a hajdúival, és innen szervezte meg kancelláriáját, valamint vezérkarát. Ebből az alkalomból Gömze Sándor, a város polgármestere mondott köszöntőt.

 alt 

Az ünneplésre újabb okot adott, hogy épp ötszáz éve, 1517. október 31-én tűzte ki Luther Márton a Wittenbergi vártemplom külső kapujára az egyház megújítását szolgáló 95 tételét. A reformáció ötszáz éves ünnepe mellett a Magyarországi Református Egyház négyszátöven éves fennállásáról is megemlékeztek.

 alt 

A hivatalos megemlékezéseken kívül hálaadó istentiszteletre is sor került, ugyanis hosszú munka végére ért a gyülekezet.

 alt 

A munkálatok 2015 nyarán kezdődtek. Ekkor került sor a templom teljes külső megújítására, majd 2016 nyarán a teljes belső felújítás is elkezdődött. A szorgos mesterek keze munkájának köszönhetően a templom teljes belső átalakuláson ment keresztül. Újak lettek a burkolatok, a szószék, és a padsorok is. A falakat Kustár Gábor képzőművész-lelkipásztor keze nyomán gyönyörű domborművek díszítik.

 alt 

Nagy örömmel tölti el bennünket, hogy a gyülekezet régi vágya teljesült, és megvásárolhattunk egy orgonát.

 alt 

A munkálatok végén egy teljesen felújított templomot vehetett birtokba a gyülekezet nagytiszteletű Lőrinczyné Harászi Andrea református lelkipásztor vezetésével.

 alt 

A hálaadó istentiszteleten dr. Gaál Sándor a Nyírségi Református Egyházmegye esperese hirdetett igét.

Az ünnepi alkalom szeretetvendégséggel zárult.

Kovács Gabriella gyülekezeti tag

A fotókat Cziczer János presbiter készítette.