A Szentírás vándorútja a Hajdúnánási Református Egyházközségben
2017. szeptember 11.

Gyülekezetek találkozása az élet kenyerével

Rendhagyónak mondható volt a Szentírás érkezése Hajdúnánásra 2017 augusztusának utolsó vasárnapján. 

Különleges istentiszteleten élhették meg négy település reformátusai a Biblia életeket és gyülekezeteket összekovácsoló erejét és jelentőségét. Polgár-Újtikos Református Egyházközségeinek köszöntését tolmácsolva hozta el a Szentírás díszes kiadását a Birikiné Király Dalma lelkipásztor vezette küldöttség Hajdúnánás-Hajdúdorog kálvinistáinak.

alt

A találkozás örömének fényét emelte, hogy az istentiszteleten mindkét sákramentum kiszolgálásának szentségét megtapasztalta a gyülekezet. Két kicsiny életért való hálaadás és keresztelés után adatott át imádságos szeretettel a Biblia Gacsályi Gábor vezető-lelkipásztornak és a gyülekezeteknek. Az újkenyérre megterített úrasztala mellől felolvasott lectióval egybekapcsolódva szólt szívünkből a zsoltár szava: „Adjatok hálát az urak Urának, mert örökké tart szeretete!” (Zsolt 136,3).

alt

Az élet kenyeréről szóló igei bizonyságtétele után, engedelmeskedve Isten hívó szavának, közös bűnvallás után élhettük meg a kegyelem asztalának csodáját. Hajdúnánás-Hajdúdorog gyülekezetinek képviselete Téglásra vitte át másnap a Bibliát, hogy újra megtapasztalhassák az Ige megtartó és megelevenítő valóságát.

Kocsis Áron
beosztott lelkipásztor